Konferencja

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

 

To już trzynasty rok, kiedy jesienią spotkamy się na Konferencji „Profilaktyka w Medycynie”. W bieżącym 2016 roku odbędzie się ona w dniach 21-22 października w Auli A3 im. prof. W. Zahorskiego. JM Rektor prof. dr hab. n.med. Przemysław Jałowiecki objął Konferencję Honorowym Patronatem.

Tegoroczna Konferencja wpisuje się w jubileusz XXX-lecia istnienia Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu razem z jej poprzedniczką – II Katedrą i Klinika Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz funkcjonowania w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Profesora Leszka Gieca - II Oddziału Kardiologii. Gospodarzem i organizatorem Konferencji jest Wydział Nauk o Zdrowiu.

            Celem Konferencji jest propagowanie zasad promocji zdrowia i aktualnych wytycznych profilaktyki pierwotnej i wtórnej schorzeń z różnych dziedzin medycyny. Przedstawiać będziemy rekomendacje towarzystw naukowych oraz praktyczne tematy z zakresu codziennej praktyki lekarskiej.

            W tym roku głównymi tematami będą zagadnienia z zakresu profilaktyki schorzeń u dzieci i osób w podeszłym wieku.  Konferencja adresowana jest do pracowników ochrony zdrowia, w tym lekarzy rodzinnych i innych specjalności, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów oraz do studentów naszej Uczelni. Wykładowcami są uznani eksperci ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zaproszeni goście z innych Uczelni. Przewidujemy w programie Sesję Studencką, w której studenci kół STN Wydziału Nauk o Zdrowiu przedstawią prezentacje z zakresu promocji zdrowia i prewencji schorzeń.

 

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w Konferencji.

Życzymy  wielu pozytywnych wrażeń naukowych i satysfakcji z uczestnictwa w Konferencji.

                                                                         

Prof. dr hab. Zbigniew Gąsior 

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

Program Konferencji

XIII Konferencja „Profilaktyka w Medycynie”

Wydział Nauk o Zdrowiu     21-22.10.2016

XXX lat (II) Katedry i Kliniki Kardiologii SUM – II Oddziału Kardiologii GCM

 

Piątek 21.10.2016

9.00 – 9.20  Otwarcie Konferencji – prof. Zbigniew Gąsior

Wystąpienie JM Rektora SUM prof. Przemysława Jałowieckiego

Wykłady  Inauguracyjne

9.20 – 9.40  Otyłość u dzieci i młodzieży– prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz SUM Katowice

9.40 – 10.00  Otyłość i inne czynniki ryzyka w starszym wieku- prof. Andrzej Pająk CM UJ Kraków

Sesja I  Sesja Geriatryczna (I)

Przewodniczący: prof. Jan Duława, dr hab. Jan Szewieczek

10.15 – 10.40  Niewydolność serca i nadciśnienie tętnicze u chorych w starszym wieku – prof. Zbigniew Gąsior SUM Katowice

10.40 -  11.05  Diagnostyka i leczenie hiponatremii w starszym wieku – prof. Jan Duława

11.05 – 11.30   Migotanie przedsionków w podeszłym wieku – prof. Katarzyna Mizia-Stec SUM Katowice

11.30 -  11.45  Dyskusja

Sesja II   Sesja Geriatryczna (II)

Przewodniczący: prof. Czesław Marcisz, dr hab. Michał Holecki

11.45 – 12.10  Diagnostyka i leczenie sarkopenii – prof. Czesław Marcisz SUM Katowice

12.10 – 12.35  Zespół majaczeniowy – dr hab. Jan Szewieczek SUM Katowice

12.35 - 13.00  Rodzinna hipercholesterolemia – prof. Bogusław Okopień SUM Katowice

13.00 – 13.15  Dyskusja

13.15 – 13.30  Przerwa

Sesja III  Profilaktyka - Sesja studencka

Przewodnicząca: dr hab. Grażyna Markiewicz-Łoskot, dr med. Grażyna Franek

14.00 – 16.00  Prezentacje kół STN Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Sobota  22.10.2016

Sesja IV  Sesja Diabetologiczna

Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Drzewoski, prof. Przemysława Jarosz-Chobot

9.00 – 9.25   Stan przedcukrzycowy: choroba czy nie? – prof. Małgorzata Muc-Wierzgoń SUM Bytom

9.25 – 9.50   Cukrzyca u dzieci,młodzieży i młodych dorosłych: postępy i ograniczenia w diagnostyce, terapii oraz samokontroli – prof. Przemysława Jarosz-Chobot SUM Katowice 

9.50 – 10.15 Chorzy na cukrzycę w zaawansowanym wieku narastającym wyzwaniem lekarskim - prof. Józef Drzewoski UM Łódź

10.15 – 10.30 Dyskusja

10.30 – 10.45  Przerwa

Sesja V  Sesja Multidyscyplinarna I

Przewodniczący: prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, prof. Zbigniew Lorenc

10.45 – 11.10 Pogranicze pediatrii i ginekologii - gdzie popełniamy najwięcej błędów? – prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

11.10 – 11.35  Włosy a zaburzenia endokrynologiczne – prof. Ligia Brzezińska-Wcisło

11.35 – 12.00 Leczenie chirurgiczne osób w wieku podeszłym - prof. Zbigniew Lorenc SUM Sosnowiec

12.00 – 12.15  Dyskusja

12.15 – 12.30

 Sesja VI  Sesja Multidyscyplinarna II

Przewodniczący: dr hab. Jacek Durmała, dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa

12.30 – 12.55  Diagnostyka i leczenie agresji u chorego – Prof. Irena Krupka-Matuszczyk GCM Katowice

12.55 – 13.20  Leczenie zachowawcze skolioz idiopatycznych - zalecenia SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment)– dr hab. Jacek Durmała

13.20-13.45 Wczesne wykrywanie i wczesna terapia - profilaktyką wtórnych skutków mózgowego porażenia dziecięcego – dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa, dr hab. Andrzej Szopa

13.45-14.00  Dyskusja

14.00    Zakończenie konferencji

Komitet Naukowy

„Honorowy Patronat Rektora SUM”

 

Przewodniczący:

Prof. Zbigniew Gąsior

 

Członkowie:

Prof. Ligia Brzezińska-Wcisło

Prof. Józef Drzewoski

Prof. Jan Duława

Prof. Przemysława Jarosz-Chobot

Prof. Irena Krupka-Matuszczyk

Prof. Czesław Marcisz

Prof. Katarzyna Mizia-Stec

Prof. Małgorzata Muc-Wierzgoń

Prof. Bogusław Okopień

Prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Prof. Andrzej Pająk

Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

Dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa

Dr hab. Jacek Durmała

Dr hab. Michał Holecki

Dr hab. Zbigniew Lorenc

Dr hab. Grażyna Markiewicz-Łoskot

Dr hab. Jan Szewieczek

Dr hab. Andrzej Szopa

Dr med. Grażyna Franek

 Sponsorzy

×

Dane kontaktowe

Sekretariat Katedry i Kliniki Kardiologii
Wydzialu Nauk o Zdrowiu SUM

40-530 Katowice, ul. Ziolowa 47

Tel.: 32 359-88-84

Fax: 32 252-74-07

Email: kk2@gcm.pl